Пълен пакет услуги за управление
на етажната собственост

Ако желаете да се радвате на професионално управлявана етажна собственост с изрядна документация и добре поддържана материална база… Без да се налага Вие или някой Ваш съсед да отделя от свободното си време, тогава ето какво можем да ви предложим:

Внимание и грижа от професионален домоуправител

Домоуправителят отговаря за всичко, което касае етажната собственост. Той организира общите събрания, следи за изпълнението на взетите решения, контролира за качество при почистването и поддръжката на материалната база. При проблем, той е първият човек, с който да се свържете, за да се реши въпроса бързо.

Ето по-подробно какво влиза в задълженията му:

 • Организиране и провеждане на общи събрания за обсъждане, гласуване и приемане на решения, свързани със събирането и изразходването на средства, поддържането на материалната база и др.
 • Изготвяне на протоколи след провеждането на общите събрания, за да влезнат в сила взетите решения и да се води архив на присъствеността и гласуванията.
 • Изпълнение на решенията на общите събрания.
 • Официално представляване на ЕС пред държавните администрации.
 • Уреждане на сметки и комуникация с Общината, Енергото, Софийска вода, Топлофикация и др.
 • Контрол на обслужващите дейности (почистване, поддръжка на асансьор и др.) така, че етажната собственост да е в изрядно състояние.
 • Разрешаване на спорове и консултиране на собствениците за постигане на коректни и приятелски отношения между съседите

Точни сметки и управление на бюджет

 • Ежемесечно изготвяне на бюджет на етажната собственост за предвидимо и прозрачно управляване на средствата.
 • Без изненадващи посещения, тъй като поставяме обявления с датите за събиране на такси.
 • Събиране на таксите за административно обслужване и поддръжка на етажната собственост.
 • Изготвяне на отчети за събраните суми, направените разходи и състоянието на касата така, че винаги да сте наясно кога, колко и за какво се събират и харчат пари.
 • Плащане на режийните разходи – ток, вода, почистване, асансьор и др.

Профилактични прегледи и ремонти

Много е важно нередностите да се откриват навреме, за да могат да бъдат отстранени преди да настъпят усложнения. Така съхранявате своя имот и можете да бъдете спокойни, че той ще удържи дълго на времето. Всичко това е възможно само ако се отделя по-често внимание на материалната база и нейното състояние.

Ето какво включва това:

 • Периодични посещения на етажната собственост за профилактика, за да сте спокойни, че е всичко е наред и за да се реагира на време при нередност
 • Дребни електро и ВиК ремонти
 • Подготовка, провеждане и контрол на ремонти, включително и от външни фирми, съгласно правомощия гласувани от общото събрание

Горещ телефон за връзка и подаване на сигнали

Денонощната телефонна линия ви гарантира бърза връзка с вашия домоуправител. Така можете да му подавате своевременно сигнали за нередности или да говорите с него по други въпроси, които касаят етажната собственост. За нас е важно да имаме постоянна комуникация с клиентите ни и затова можете да ни се обаждате по всяко време.

Към началото